dr hab. prof. MAREK AWDANKIEWICZ

geologia wulkanologia petrologia mineralogia

UNIWERSYTET WROCŁAWSKI

 

Instytut Nauk Geologicznych

 

Zakład Mineralogii i Petrologii

 

mawdan.ing.uni.wroc.pl

 

BADANIA

PUBLIKACJE

DYDAKTYKA

GALERIE

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marek Awdankiewicz